Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja perheestä ja työstä. Tiedot perustuvat työvoimatutkimuksen kotitalousosasta saatuihin haastattelutietoihin. Julkaisussa keskitytään 20–59-vuotiaiden ikäryhmään sekä perheiden että vertailuryhmänä käytettävien lapsettomien henkilöiden osalta, koska yli 99 prosenttia alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmista kuuluu tähän ikäryhmään. Lapsettomiksi tässä katsotaan ne, joiden kotitaloudessa ei asu alle 18-vuotiaita lapsia.

Vuoden 2011 lopussa lapsiperheitä oli yhteensä 581 000. Lapsiperheiksi lasketaan ne perheet, joissa on vähintään yksi samassa kotitaloudessa asuva alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheissä asui vuodenvaihteessa keskimäärin 1,83 lasta. Lapsiperheistä 61 prosenttia on aviopariperheitä ja 19 prosenttia avopariperheitä. Noin viidennes lapsiperheistä on yksinhuoltajaperheitä. (Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus).

Julkaisussa tarkastellaan pääasiassa vuosien 2004 ja 2011 välisenä aikana tapahtuneita muutoksia perheiden työllisyydessä ja perhevapaissa. Liitetaulukot koskevat vuosia 2010 ja 2011. Vastaavat taulukot vuosilta 2008 ja 2009 löytyvät vuosikatsauksesta Perheet ja työ vuonna 2009 .

Käytettyjä käsitteitä ja työvoimatutkimuksen kotitalousosaa kuvataan tarkemmin luvuissa 6. ja 7.


Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 11.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Perheet ja työ vuonna 2011 2011, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2011/14/tyti_2011_14_2012-09-11_kat_001_fi.html