Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2009 - 2012, 15-64-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä Työllisyysaste, %
2009    2010    2011    2012   2009    2010    2011    2012  
Aluehallintovirasto                
Koko maa 2 423 2 410 2 428 2 431 68,3 67,8 68,6 69,0
Etelä-Suomen AVI 1 071 1 064 1 074 1 079 71,5 70,7 71,5 71,9
Lounais-Suomen AVI 314 305 306 307 69,5 67,6 68,3 69,1
Itä-Suomen AVI 226 232 232 231 61,3 63,1 63,6 64,0
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 525 524 528 529 67,4 67,0 67,8 68,2
Pohjois-Suomen AVI 199 197 200 197 64,5 63,7 65,1 64,3
Lapin AVI 73 73 74 73 60,5 60,7 61,9 62,1
Ahvenanmaan valtionvirasto 14 14 14 15 77,9 78,0 78,5 80,7

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2009 - 2012, 15-64-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_007_fi.html