Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2008 2009 2010 2011 2012
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4 210 618 3 958 480 3 998 202 4 034 472 4 040 428
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 250 755 244 881 239 595 233 863 229 203
C Teollisuus 10-33 723 223 609 548 605 608 610 372 604 076
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 43 841 44 545 43 790 39 843 41 928
F Rakentaminen 41-43 342 135 308 647 313 071 322 037 317 660
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 518 473 481 074 491 025 493 132 484 868
H Kuljetus ja varastointi 49-53 270 744 262 074 271 315 255 672 250 410
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 141 871 132 593 130 436 132 721 136 635
J Informaatio ja viestintä 58-63 153 729 151 408 158 315 164 163 168 317
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 119 679 114 033 112 755 121 590 120 331
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 256 464 234 407 240 980 250 157 266 686
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 160 985 154 666 155 388 152 846 160 565
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 188 752 186 211 184 467 184 604 177 734
P Koulutus 85 231 615 225 378 245 674 246 651 237 982
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 582 608 588 168 576 958 598 331 612 104
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 74 772 76 571 80 689 85 609 86 202
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 133 025 128 914 129 994 124 654 128 921

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_018_fi.html