Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2008 2009 2010 2011 2012
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 553 580 3 301 965 3 357 941 3 382 039 3 381 045
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 75 595 73 390 75 328 74 181 71 059
C Teollisuus 10-33 671 410 562 963 565 049 561 889 556 145
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 43 056 43 174 42 571 39 115 40 672
F Rakentaminen 41-43 255 355 225 830 230 280 238 450 233 406
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 435 057 399 392 406 331 407 436 405 098
H Kuljetus ja varastointi 49-53 220 396 208 586 214 326 201 921 195 895
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 116 231 104 149 103 464 107 669 111 284
J Informaatio ja viestintä 58-63 143 676 138 945 143 003 149 494 152 214
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 110 004 104 492 101 739 110 058 109 177
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 202 125 184 888 195 095 196 625 203 657
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 141 162 128 154 131 670 131 453 139 363
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 188 126 185 691 184 378 184 445 177 672
P Koulutus 85 225 294 219 727 239 642 238 207 231 024
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 551 975 554 870 552 434 569 555 582 135
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 57 859 59 202 60 751 64 015 65 290
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 99 770 94 869 94 568 90 570 91 916

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2008 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_019_fi.html