Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 483 1 277 1 206
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 81 29
Maatalous 01 78 54 25
C Teollisuus 10-33 357 268 89
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 51 25 25
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 52 41 11
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 50 37 14
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 57 49 8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 113 89 24
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 34 27 7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 20 5
F Rakentaminen 41-43 175 161 14
Talonrakentaminen 41 66 61 5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 89 81 7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 300 150 150
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 46 41 4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 61 32
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 162 48 114
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 114 30
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 91 77 14
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 37 16
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 25 61
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 68 33
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 30 44
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 161 87 74
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 59 40 20
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 100 55 46
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 31 30
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 52 61
P Koulutus 85 175 58 117
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 52 357
Terveyspalvelut 86 193 26 167
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 86 11 76
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 129 15 114
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 29 30
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 83 23 60

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_030_fi.html