Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattikoodi Ammatti      
  Ammatit yhteensä 2 483 1 277 1 206
1 Johtajat 92 65 27
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 13 9 4
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 36 25 11
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 35 24 10
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 8 5 .
2 Erityisasiantuntijat 558 293 265
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 133 103 31
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 38 10 28
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 130 39 92
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 102 51 51
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 77 61 16
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 77 30 47
3 Asiantuntijat 440 187 253
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 93 74 19
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 106 13 93
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 159 64 94
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 64 21 43
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 19 14 4
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 164 37 127
41 Toimistotyöntekijät 57 4 53
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 38 7 31
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 42 15 27
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 27 11 17
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 483 131 352
51 Palvelutyöntekijät 121 49 72
52 Myyjät, kauppiaat ym. 163 52 111
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 177 13 164
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 21 17 4
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 91 62 29
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 81 54 28
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 10 9 .
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 283 261 22
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 104 101 3
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 98 95 3
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 13 9 5
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 44 42 .
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 24 14 10
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 192 163 29
81 Prosessityöntekijät 59 42 17
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 15 9 6
83 Kuljetustyöntekijät 117 111 5
9 Muut työntekijät 164 66 98
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 66 8 58
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 4 . .
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 52 41 11
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 26 5 21
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 6 3 4
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 10 7 3
0 Sotilaat 9 9 .
01 Upseerit 4 4 .
02 Aliupseerit 5 5 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_034_fi.html