Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Sosioekonominen asema 1)        
Palkansaajat yhteensä 3-9 2 146 1 047 1 099
Ylemmät toimihenkilöt 3 591 319 272
- johtotehtävissä toimivat 31 88 60 28
- valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä toimivat 32 164 110 53
- opetustehtävissä toimivat 33 117 33 84
- muut ylemmät toimihenkilöt 34 223 115 107
Alemmat toimihenkilöt 4 851 241 610
- esimiestehtävissä toimivat 41 82 47 36
- itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityötä tekevät 42 285 75 210
- epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityötä tekevät 43 29 4 25
- muut alemmat toimihenkilöt 44 454 115 339
Työntekijät 5 697 484 214
- maa- ja metsätalouden työntekijät 51 33 23 10
- teollisuustyöntekijät 52 266 233 32
- muut tuotantotyöntekijät 53 121 76 45
- jakelu- ja palvelutyöntekijät 54 278 152 126
Tuntematon 9 7 4 3
1) Tiedot vuodesta 2011 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_035_fi.html