Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Koko- ja osa-aikatyö yhteensä Kokoaikatyö Osa-aikatyö
Sukupuoli Sosioekonominen asema 1)      
Sukupuolet yhteensä Työlliset 37,1 40,1 19,7
Palkansaajat yhteensä 36,3 39,0 20,2
- ylemmät toimihenkilöt 37,7 39,4 18,6
- alemmat toimihenkilöt 35,4 38,4 21,4
- työntekijät 36,3 39,5 19,2
Yrittäjät yhteensä 42,1 47,7 17,5
Miehet Työlliset 39,1 41,5 18,7
Palkansaajat yhteensä 38,1 39,9 18,9
- ylemmät toimihenkilöt 38,8 40,2 17,4
- alemmat toimihenkilöt 37,3 39,5 19,2
- työntekijät 38,0 40,0 19,4
Yrittäjät yhteensä 44,1 48,9 18,2
Naiset Työlliset 34,9 38,6 20,3
Palkansaajat yhteensä 34,7 38,0 20,7
- ylemmät toimihenkilöt 36,4 38,5 19,4
- alemmat toimihenkilöt 34,6 37,8 21,9
- työntekijät 32,6 37,9 19,0
Yrittäjät yhteensä 37,8 44,7 16,5
1) Tiedot vuodesta 2011 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_047_fi.html