Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 48. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Palkansaajat yhteensä 1) Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät
Sukupuoli Työnantajasektori        
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 36,3 37,7 35,4 36,3
Yksityinen sektori 36,5 38,7 35,0 36,6
Julkinen sektori 35,9 36,3 35,9 35,0
- valtio 37,1 37,9 36,1 37,5
- kunta 35,6 35,5 35,9 34,8
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 38,1 38,8 37,3 38,0
Yksityinen sektori 38,4 39,5 37,4 38,2
Julkinen sektori 36,8 36,9 37,0 36,1
- valtio 38,0 38,4 37,2 38,6
- kunta 36,0 35,7 36,8 35,7
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 34,7 36,4 34,6 32,6
Yksityinen sektori 34,0 37,2 33,7 32,0
Julkinen sektori 35,6 35,9 35,7 34,3
- valtio 36,3 37,4 35,2 .
- kunta 35,5 35,4 35,8 34,3
1) Tiedot vuodesta 2011 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 48. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_048_fi.html