Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/I - 2014/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I 2013/I - 2014/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 408 2 394 -14 -0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 100 105 5 5,2
Maatalous 01 70 72 1 2,1
C Teollisuus 10-33 347 330 -17 -4,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 44 -1 -2,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 50 49 -0 -0,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 51 46 -5 -10,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 53 -4 -7,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 107 105 -2 -1,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 36 32 -4 -10,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 27 1 5,9
F Rakentaminen 41-43 169 162 -6 -3,8
Talonrakentaminen 41 64 60 -3 -5,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 87 85 -1 -1,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 287 282 -6 -1,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 40 -2 -5,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 91 93 2 2,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 154 149 -5 -3,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 140 135 -5 -3,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 90 88 -2 -2,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 47 -2 -4,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 90 81 -9 -10,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 99 0 0,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 75 2 2,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 158 166 8 5,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 57 62 5 9,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 91 93 2 1,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 53 55 3 5,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 114 107 -7 -6,0
P Koulutus 85 173 184 11 6,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 390 393 2 0,6
Terveyspalvelut 86 179 175 -4 -2,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 85 91 6 6,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 127 1 0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 60 -0 -0,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 81 84 3 3,3
X Toimiala tuntematon 00 12 13 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2014, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/I - 2014/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tau_028_fi.html