Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/I - 2014/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I 2013/I - 2014/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 990,0 979,8 -10,2 -1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 47,4 48,5 1,1 2,3
Maatalous 01 33,3 34,0 0,7 2,1
C Teollisuus 10-33 151,5 143,4 -8,0 -5,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,7 18,5 -1,2 -6,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,9 21,2 0,3 1,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 22,6 19,6 -3,0 -13,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,2 24,2 -1,1 -4,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,4 46,0 -0,5 -1,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 16,5 14,0 -2,6 -15,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,8 11,6 0,8 7,2
F Rakentaminen 41-43 75,0 69,4 -5,6 -7,4
Talonrakentaminen 41 27,6 25,4 -2,2 -8,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 39,8 36,7 -3,1 -7,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 116,6 113,3 -3,2 -2,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,8 18,4 -0,4 -2,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 41,5 41,3 -0,2 -0,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 56,3 53,7 -2,6 -4,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 60,5 58,0 -2,6 -4,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 41,7 40,2 -1,5 -3,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,8 17,8 -1,0 -5,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 33,8 31,0 -2,9 -8,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 43,1 42,9 -0,2 -0,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,7 31,6 -0,1 -0,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 69,2 69,9 0,8 1,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,5 26,4 1,8 7,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 36,5 35,9 -0,6 -1,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,2 21,2 0,1 0,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,6 44,4 -1,2 -2,6
P Koulutus 85 64,4 69,5 5,1 7,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 148,8 152,5 3,8 2,5
Terveyspalvelut 86 68,4 68,0 -0,4 -0,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,6 36,0 2,4 7,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 46,7 48,5 1,7 3,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 20,9 21,1 0,2 1,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 30,5 31,3 0,8 2,7
X Toimiala tuntematon 00 4,1 5,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2014, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/I - 2014/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tau_029_fi.html