Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/I - 2014/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I 2013/I - 2014/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 085 2 058 -27 -1,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 33 35 2 6,5
Maatalous 01 11 13 2 15,3
C Teollisuus 10-33 324 305 -19 -5,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 39 -1 -2,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 47 46 -1 -2,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 50 44 -6 -12,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 54 48 -6 -10,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 104 102 -2 -2,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 29 26 -3 -9,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 26 1 5,1
F Rakentaminen 41-43 128 121 -7 -5,5
Talonrakentaminen 41 47 43 -4 -9,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 63 62 -1 -1,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 249 244 -5 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 31 -3 -8,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 79 81 2 2,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 137 133 -4 -3,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 120 116 -4 -3,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 72 70 -2 -2,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 48 46 -2 -4,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 79 69 -10 -12,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 89 -0 -0,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 69 1 1,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 120 128 8 6,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 49 56 6 13,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 82 82 1 0,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 46 49 2 5,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 114 107 -7 -6,0
P Koulutus 85 171 179 9 5,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 370 372 2 0,5
Terveyspalvelut 86 165 161 -5 -2,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 89 6 7,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 122 122 0 0,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 44 44 -0 -0,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 60 61 1 1,8
X Toimiala tuntematon 00 11 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2014, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/I - 2014/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tau_034_fi.html