Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/I - 2014/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/I 2014/I 2013/I - 2014/I 2013/I - 2014/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 839,2 828,4 -10,8 -1,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 15,4 16,3 0,9 5,7
Maatalous 01 5,1 6,1 1,0 20,3
C Teollisuus 10-33 140,5 132,5 -8,0 -5,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,2 16,3 -0,9 -5,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,6 19,5 -0,1 -0,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 22,1 18,6 -3,4 -15,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,1 21,8 -1,3 -5,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 45,3 44,6 -0,8 -1,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,2 11,7 -1,5 -11,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,3 11,2 0,8 8,2
F Rakentaminen 41-43 56,2 50,9 -5,3 -9,4
Talonrakentaminen 41 20,6 17,7 -2,9 -14,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 28,3 26,4 -1,9 -6,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 97,6 93,8 -3,8 -3,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,7 13,4 -1,3 -8,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,9 35,7 -0,2 -0,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 47,0 44,8 -2,3 -4,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 48,9 48,5 -0,4 -0,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 30,8 31,3 0,5 1,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,1 17,2 -0,8 -4,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 28,1 24,6 -3,5 -12,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,9 38,3 0,4 1,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,8 29,3 -0,5 -1,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 52,3 53,6 1,3 2,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,2 23,1 1,9 8,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 32,6 31,4 -1,2 -3,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 18,4 18,4 0,0 0,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,5 44,4 -1,1 -2,4
P Koulutus 85 62,7 67,3 4,6 7,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 140,5 144,7 4,1 2,9
Terveyspalvelut 86 63,4 63,7 0,3 0,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,3 35,0 2,7 8,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 44,8 46,0 1,2 2,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,6 15,3 -0,4 -2,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 21,6 21,7 0,1 0,6
X Toimiala tuntematon 00 3,6 4,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Anna Pärnänen 09 1734 2607, Tuomas Remes 09 1734 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2014, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/I - 2014/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/03/tyti_2014_03_2014-04-24_tau_035_fi.html