Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/III - 2014/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 153 2 139 -14 -0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 43 40 -3 -7,2
Maatalous 01 19 19 -0 -1,7
C Teollisuus 10-33 328 307 -20 -6,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 44 -1 -1,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 50 46 -3 -6,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 42 -2 -5,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 52 47 -5 -9,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 108 102 -6 -5,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 25 -3 -11,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 27 -0 -0,3
F Rakentaminen 41-43 139 135 -4 -2,6
Talonrakentaminen 41 47 47 1 1,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 71 68 -3 -4,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 265 261 -4 -1,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 34 34 -0 -0,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 78 -3 -3,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 150 149 -1 -0,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 125 118 -7 -5,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 75 70 -5 -6,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 48 -2 -4,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 76 80 5 6,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 88 -2 -2,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 59 67 7 12,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 127 130 3 2,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 52 51 -1 -2,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 88 92 4 4,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 53 58 5 9,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 107 104 -3 -2,4
P Koulutus 85 173 169 -4 -2,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 386 387 1 0,3
Terveyspalvelut 86 176 168 -8 -4,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 98 7 7,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 119 121 2 1,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 47 51 4 8,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 64 70 7 10,3
X Toimiala tuntematon 00 10 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2014, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/III - 2014/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_034_fi.html