Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/III - 2014/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 153 2 139 -14 -0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 43 40 -3 -7,2
Jordbruk 01 19 19 -0 -1,7
C Tillverkning 10-33 328 307 -20 -6,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 44 -1 -1,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 50 46 -3 -6,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 42 -2 -5,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 52 47 -5 -9,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 108 102 -6 -5,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 25 -3 -11,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 27 -0 -0,3
F Byggverksamhet 41-43 139 135 -4 -2,6
Byggande av hus 41 47 47 1 1,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 71 68 -3 -4,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 265 261 -4 -1,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 34 34 -0 -0,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 78 -3 -3,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 150 149 -1 -0,7
H Transport och magasinering 49-53 125 118 -7 -5,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 75 70 -5 -6,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 48 -2 -4,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 76 80 5 6,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 91 88 -2 -2,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 59 67 7 12,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 127 130 3 2,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 52 51 -1 -2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 88 92 4 4,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 53 58 5 9,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 107 104 -3 -2,4
P Utbildning 85 173 169 -4 -2,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 386 387 1 0,3
Hälso- och sjukvård 86 176 168 -8 -4,5
Vård och omsorg med boende 87 91 98 7 7,9
Öppna sociala insatser 88 119 121 2 1,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 47 51 4 8,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 64 70 7 10,3
X Näringsgrenen okänd 00 10 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2014, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/III - 2014/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_034_sv.html