Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/III - 2014/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 778,7 789,8 11,1 1,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 19,7 18,3 -1,5 -7,4
Maatalous 01 9,7 9,2 -0,5 -5,0
C Teollisuus 10-33 124,9 120,2 -4,7 -3,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,4 17,4 0,1 0,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 18,5 17,9 -0,6 -3,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,0 16,8 -0,2 -0,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,5 18,9 -1,6 -7,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 41,3 39,5 -1,8 -4,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 10,2 9,6 -0,6 -5,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,6 9,8 -0,8 -7,4
F Rakentaminen 41-43 57,8 60,2 2,4 4,2
Talonrakentaminen 41 19,5 21,0 1,5 7,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 29,5 30,6 1,1 3,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 97,0 95,8 -1,2 -1,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 13,7 13,2 -0,5 -3,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 31,9 31,1 -0,8 -2,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 51,4 51,5 0,1 0,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 48,9 46,8 -2,1 -4,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 32,0 29,4 -2,6 -8,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 16,9 17,5 0,6 3,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 26,1 28,6 2,5 9,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 31,9 33,5 1,6 4,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 20,8 24,5 3,7 18,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 45,6 45,9 0,3 0,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 19,4 19,1 -0,3 -1,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 31,7 33,2 1,5 4,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 18,9 20,4 1,5 8,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 37,1 36,4 -0,7 -2,0
P Koulutus 85 49,8 52,7 2,9 5,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 135,3 137,5 2,2 1,6
Terveyspalvelut 86 65,0 59,7 -5,3 -8,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,3 36,8 3,5 10,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 37,0 41,0 4,0 10,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,3 17,5 0,2 1,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 20,3 24,5 4,2 20,7
X Toimiala tuntematon 00 3,7 4,3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2014, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/III - 2014/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_035_fi.html