Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/III - 2014/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/III 2014/III 2013/III - 2014/III 2013/III - 2014/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 778,7 789,8 11,1 1,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 19,7 18,3 -1,5 -7,4
Jordbruk 01 9,7 9,2 -0,5 -5,0
C Tillverkning 10-33 124,9 120,2 -4,7 -3,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,4 17,4 0,1 0,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 18,5 17,9 -0,6 -3,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 17,0 16,8 -0,2 -0,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,5 18,9 -1,6 -7,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 41,3 39,5 -1,8 -4,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 10,2 9,6 -0,6 -5,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,6 9,8 -0,8 -7,4
F Byggverksamhet 41-43 57,8 60,2 2,4 4,2
Byggande av hus 41 19,5 21,0 1,5 7,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 29,5 30,6 1,1 3,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 97,0 95,8 -1,2 -1,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 13,7 13,2 -0,5 -3,5
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 31,9 31,1 -0,8 -2,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 51,4 51,5 0,1 0,3
H Transport och magasinering 49-53 48,9 46,8 -2,1 -4,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 32,0 29,4 -2,6 -8,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 16,9 17,5 0,6 3,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 26,1 28,6 2,5 9,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 31,9 33,5 1,6 4,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 20,8 24,5 3,7 18,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 45,6 45,9 0,3 0,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 19,4 19,1 -0,3 -1,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 31,7 33,2 1,5 4,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 18,9 20,4 1,5 8,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 37,1 36,4 -0,7 -2,0
P Utbildning 85 49,8 52,7 2,9 5,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 135,3 137,5 2,2 1,6
Hälso- och sjukvård 86 65,0 59,7 -5,3 -8,1
Vård och omsorg med boende 87 33,3 36,8 3,5 10,4
Öppna sociala insatser 88 37,0 41,0 4,0 10,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,3 17,5 0,2 1,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 20,3 24,5 4,2 20,7
X Näringsgrenen okänd 00 3,7 4,3 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2014, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2013/III - 2014/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/09/tyti_2014_09_2014-10-21_tau_035_sv.html