Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 422 2 418 -5 -0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 104 106 2 1,5
Maatalous 01 73 73 -0 -0,4
C Teollisuus 10-33 342 326 -16 -4,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 48 45 -3 -6,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 48 48 0 0,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 44 -4 -8,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 58 53 -6 -9,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 107 104 -4 -3,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 33 32 -1 -1,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 26 -1 -4,7
F Rakentaminen 41-43 174 166 -8 -4,4
Talonrakentaminen 41 64 61 -3 -5,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 89 87 -2 -2,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 282 276 -6 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 45 4 9,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 88 78 -10 -11,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 153 153 0 0,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 139 140 0 0,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 90 91 1 0,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 49 49 -0 -0,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 80 81 1 0,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 102 100 -2 -2,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 71 -4 -5,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 166 172 6 3,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 62 62 -1 -1,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 95 104 9 9,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 58 64 6 9,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 107 104 -4 -3,3
P Koulutus 85 183 188 4 2,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 400 401 1 0,2
Terveyspalvelut 86 183 179 -4 -2,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 86 91 6 6,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 131 130 -1 -0,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 64 4 7,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 77 85 8 9,7
X Toimiala tuntematon 00 8 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2014, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_028_fi.html