Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 422 2 418 -5 -0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 104 106 2 1,5
Jordbruk 01 73 73 -0 -0,4
C Tillverkning 10-33 342 326 -16 -4,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 48 45 -3 -6,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 48 48 0 0,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 44 -4 -8,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 58 53 -6 -9,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 107 104 -4 -3,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 32 -1 -1,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 26 -1 -4,7
F Byggverksamhet 41-43 174 166 -8 -4,4
Byggande av hus 41 64 61 -3 -5,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 89 87 -2 -2,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 282 276 -6 -2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 41 45 4 9,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 88 78 -10 -11,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 153 153 0 0,2
H Transport och magasinering 49-53 139 140 0 0,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 90 91 1 0,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 49 49 -0 -0,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 81 1 0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 102 100 -2 -2,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 71 -4 -5,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 166 172 6 3,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 62 62 -1 -1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 95 104 9 9,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 58 64 6 9,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 107 104 -4 -3,3
P Utbildning 85 183 188 4 2,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 400 401 1 0,2
Hälso- och sjukvård 86 183 179 -4 -2,1
Vård och omsorg med boende 87 86 91 6 6,7
Öppna sociala insatser 88 131 130 -1 -0,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 59 64 4 7,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 77 85 8 9,7
X Näringsgrenen okänd 00 8 10 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_028_sv.html