Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 094 2 072 -22 -1,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 35 34 -1 -3,3
Maatalous 01 15 15 0 2,0
C Teollisuus 10-33 321 304 -16 -5,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 42 -2 -4,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 45 0 0,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 42 -4 -9,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 47 -6 -12,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 105 102 -3 -2,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 28 27 -1 -4,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 25 -1 -4,8
F Rakentaminen 41-43 133 123 -10 -7,5
Talonrakentaminen 41 47 42 -4 -8,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 67 64 -3 -4,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 247 238 -8 -3,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 35 2 5,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 76 69 -7 -9,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 137 134 -3 -2,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 119 119 -0 -0,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 71 71 1 0,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 48 47 -1 -1,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 70 68 -2 -2,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 93 89 -3 -3,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 64 -4 -5,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 126 132 6 4,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 53 54 1 2,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 84 92 8 9,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 51 55 5 9,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 107 104 -4 -3,3
P Koulutus 85 180 184 4 2,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 377 378 1 0,4
Terveyspalvelut 86 168 164 -4 -2,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 84 90 6 7,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 126 125 -1 -0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 45 47 3 5,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 56 62 6 10,1
X Toimiala tuntematon 00 8 8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2014, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_034_fi.html