Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 094 2 072 -22 -1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 35 34 -1 -3,3
Jordbruk 01 15 15 0 2,0
C Tillverkning 10-33 321 304 -16 -5,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 42 -2 -4,6
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 45 45 0 0,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 42 -4 -9,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 47 -6 -12,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 105 102 -3 -2,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 27 -1 -4,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 26 25 -1 -4,8
F Byggverksamhet 41-43 133 123 -10 -7,5
Byggande av hus 41 47 42 -4 -8,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 67 64 -3 -4,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 247 238 -8 -3,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 35 2 5,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 76 69 -7 -9,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 137 134 -3 -2,4
H Transport och magasinering 49-53 119 119 -0 -0,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 71 71 1 0,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 48 47 -1 -1,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 70 68 -2 -2,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 93 89 -3 -3,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 68 64 -4 -5,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 126 132 6 4,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 53 54 1 2,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 84 92 8 9,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 51 55 5 9,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 107 104 -4 -3,3
P Utbildning 85 180 184 4 2,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 377 378 1 0,4
Hälso- och sjukvård 86 168 164 -4 -2,3
Vård och omsorg med boende 87 84 90 6 7,2
Öppna sociala insatser 88 126 125 -1 -0,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 45 47 3 5,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 56 62 6 10,1
X Näringsgrenen okänd 00 8 8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_034_sv.html