Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2012 - 2014, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2012 2013 2014 2013/2014 2013/2014
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 483 2 457 2 447 -9 -0,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 107 109 2 1,6
Maatalous 01 78 76 76 0 0,6
C Teollisuus 10-33 357 350 331 -19 -5,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 51 48 47 -1 -2,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 52 52 49 -3 -4,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 50 49 45 -4 -8,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 57 59 54 -5 -7,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 113 109 105 -3 -3,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 34 35 31 -3 -9,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 27 28 1 3,4
F Rakentaminen 41-43 175 176 169 -7 -3,9
Talonrakentaminen 41 66 65 62 -3 -4,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 89 91 88 -3 -3,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 300 296 290 -6 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 46 42 42 0 -0,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 91 87 -4 -4,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 162 163 161 -2 -1,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 142 140 -2 -1,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 91 92 90 -2 -1,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 51 50 -1 -1,6
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 86 86 -1 -0,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 100 100 1 0,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 71 74 2 3,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 161 164 169 5 2,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 59 61 62 1 1,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 100 96 101 4 4,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 59 61 3 5,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 111 106 -5 -4,7
P Koulutus 85 175 175 180 6 3,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 399 402 3 0,7
Terveyspalvelut 86 193 184 180 -5 -2,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 86 88 96 7 8,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 129 127 127 0 0,4
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 62 64 2 3,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 83 83 87 4 5,3
X Toimiala tuntematon 00 11 10 11 1 10,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2014, Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2012 - 2014, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_048_fi.html