Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012 - 2014

  År Förändring Förändring
2012 2013 2014 2013/2014 2013/2014
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 2 483 2 457 2 447 -9 -0,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 109 107 109 2 1,6
Jordbruk 01 78 76 76 0 0,6
C Tillverkning 10-33 357 350 331 -19 -5,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 51 48 47 -1 -2,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 52 52 49 -3 -4,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 50 49 45 -4 -8,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 57 59 54 -5 -7,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 113 109 105 -3 -3,1
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 34 35 31 -3 -9,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 25 27 28 1 3,4
F Byggverksamhet 41-43 175 176 169 -7 -3,9
Byggande av hus 41 66 65 62 -3 -4,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 89 91 88 -3 -3,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 300 296 290 -6 -2,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 46 42 42 0 -0,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 93 91 87 -4 -4,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 162 163 161 -2 -1,3
H Transport och magasinering 49-53 144 142 140 -2 -1,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 91 92 90 -2 -1,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 52 51 50 -1 -1,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 86 86 86 -1 -0,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 101 100 100 1 0,5
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 74 71 74 2 3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 161 164 169 5 2,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 59 61 62 1 1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 100 96 101 4 4,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 61 59 61 3 5,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 113 111 106 -5 -4,7
P Utbildning 85 175 175 180 6 3,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 409 399 402 3 0,7
Hälso- och sjukvård 86 193 184 180 -5 -2,6
Vård och omsorg med boende 87 86 88 96 7 8,3
Öppna sociala insatser 88 129 127 127 0 0,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 59 62 64 2 3,1
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 83 83 87 4 5,3
X Näringsgrenen okänd 00 11 10 11 1 10,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2012 - 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_048_sv.html