Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.3.2015

Noin 83 000 palkansaajalla on nollatuntisopimus

Niin sanotulla nollatuntisopimuksella työskenteli keskimäärin vuonna 2014 noin 83 000 suomalaista 15–64-vuotiasta palkansaajaa. Tämä oli 4 prosenttia kaikista palkansaajista. Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan tässä työsopimusta, jossa minimityötuntien määräksi on sovittu nolla tuntia. Tietoa nollatuntisopimuksella työskentelevistä kerättiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä ensimmäistä kertaa viime vuonna.

15–64-vuotiaista palkansaajista noin 83 000:lla oli oman ilmoituksensa mukaan nollatuntisopimus. Enemmistö heistä, 57 prosenttia, oli naisia. Miesten osuus oli 43 prosenttia. Nollatuntisopimuksella työskenteleviä naisia oli vuonna 2014 yhteensä 47 000 ja miehiä 36 000.

Nollatuntisopimuksella työskentelevät olivat pääosin nuoria: lähes puolet oli alle 25-vuotiaita ja 65 prosenttia oli alle 30-vuotiaita.

Nollatuntisopimuksella työskentelevät iän mukaan 2014¹

Nollatuntisopimuksella työskentelevät iän mukaan 2014¹
¹Lukujen taustalla olevien vastaajien määrä on vähäinen ikäluokassa 40-44 ja sitä vanhemmat.

Nollatuntisopimukset olivat yleisimpiä 15–19-vuotiailla. Tämän ikäluokan palkansaajista 20 prosenttia työskenteli nollatuntisopimuksella. Nollatuntisopimuksella työskentelevien osuus 20–24-vuotiaista palkansaajista oli 14 prosenttia ja 25–29-vuotiaista 6 prosenttia. Tätä vanhemmissa ikäluokissa nollatuntisopimuksella työskentelevien suhteellinen osuus jäi muutamaan prosenttiin ikäluokan palkansaajista

Nollatuntisopimuksella työskennellään pääsääntöisesti osa-aikaisesti

Nollatuntisopimuksella työskentelevistä palkansaajista 68 prosenttia oli vuonna 2014 oman ilmoituksensa mukaan osa-aikaisia. Kokoaikaisesti työskenteleviä oli 32 prosenttia.

Kaikkien nollatuntisopimuksella työskentelevien tavanomainen viikkotyöaika oli keskimäärin 23 tuntia viikossa. Heistä osa-aikaisesti työskentelevien keskimääräinen tavanomainen viikkotyöaika oli 15 tuntia viikossa ja kokoaikaisesti työskentelevien 37 tuntia viikossa.

Nollatuntisopimuksella työskentelevällä voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Valtaosalla, 72 prosentilla, työsuhde oli toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen työsuhde oli vastaavasti 28 prosentilla. Tieto työsuhteen luonteesta perustuu henkilön omaan ilmoitukseen.

Eniten nollatuntisopimuksella työskenteleviä oli tukku- ja vähittäiskaupan (15 000), terveys- ja sosiaalipalveluiden (11 000) sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan (10 000) toimialoilla. Toimialan palkansaajien määrään suhteutettuna nollatuntisopimus oli yleisin majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla. Tämän toimialan palkansaajista 13 prosentilla oli nollatuntisopimus.

Yleisimmät ammatit nollatuntisopimuksella työskentelevillä olivat ammattiluokituksen mukaan myyjä, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijä sekä palvelutyöntekijät.

Yli puolet (55 prosenttia) kaikista nollatuntisopimuksella työskentelevistä kertoo pääasialliseksi toiminnakseen ansiotyön. Seuraavaksi suurin ryhmä (38 prosenttia) ovat opiskelun pääasialliseksi toiminnakseen ilmoittaneet.

Nollatuntisopimuksella työskentelevien määrää selvitettiin Työvoimatutkimuksen yhteydessä vuonna 2014 kysymyksellä: ”Onko työsopimuksenne niin sanottu nollatuntisopimus, jossa sovittu työtuntien määrä on minimissään nolla tuntia (esimerkiksi 0–29 tuntia/viikko)?”. Kysymys koski vain päätyötä. Tieto perustuu henkilön omaan ilmoitukseen. Tieto nollatuntisopimuksella työskentelevistä on vuosikeskiarvo.

Aiheesta lisää blogissa .


Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 5.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-03-05_tie_001_fi.html