Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työsuhteista sekä työajoista. Katsausosan loppupuolella käsitellään lisäksi tarkemmin työvoimaan kuulumattomia sekä nuoria, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen haastattelututkimus. Tiedot kerätään vuoden jokaiselta viikolta. Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2014 koskevia keskeisimpiä vuositietoja on julkaistu alkuvuodesta (20.1.2015) joulukuun ja 4. neljänneksen tietojen julkaisun yhteydessä. Tämä julkaisu sisältää katsausosan lisäksi työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja ja vuotta 2014 koskevia vuositietoja.

Käsillä oleva vuosikatsaus sekä edeltävät vuosijulkaisut ovat saatavilla työvoimatutkimuksen kotisivulla www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus .

Tilaston kotisivuilla on saatavilla kuukausi- ja neljännesvuositietoja sekä tätä julkaisua täydentäviä aikasarjataulukoita Tilastokeskuksen tietokannasta http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/Tym/tyti/tyti_fi.asp .


Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_kat_001_fi.html