Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2014, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2010 2011 2012 2013 2014
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 998 202 4 034 472 4 040 428 3 963 673 3 956 312
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 239 595 233 863 229 203 219 526 219 690
C Teollisuus 10-33 605 608 610 372 604 076 594 177 565 242
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 43 790 39 843 41 928 44 465 45 879
F Rakentaminen 41-43 313 071 322 037 317 660 312 902 303 391
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 491 025 493 132 484 868 475 349 464 621
H Kuljetus ja varastointi 49-53 271 315 255 672 250 410 241 312 239 247
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 130 436 132 721 136 635 135 222 131 584
J Informaatio ja viestintä 58-63 158 315 164 163 168 317 165 765 170 191
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 112 755 121 590 120 331 116 556 119 289
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 240 980 250 157 266 686 266 600 272 442
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 155 388 152 846 160 565 152 788 157 501
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 184 467 184 604 177 734 172 940 165 109
P Koulutus 85 245 674 246 651 237 982 244 102 253 755
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 576 958 598 331 612 104 598 518 612 739
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 80 689 85 609 86 202 86 667 89 068
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 129 994 124 654 128 921 120 565 128 709

Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2014, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tau_018_fi.html