Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2014, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2010 2011 2012 2013 2014
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 357 941 3 382 039 3 381 045 3 334 695 3 307 924
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 75 328 74 181 71 059 73 129 68 616
C Teollisuus 10-33 565 049 561 889 556 145 549 517 520 069
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 42 571 39 115 40 672 42 816 43 257
F Rakentaminen 41-43 230 280 238 450 233 406 231 929 224 500
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 406 331 407 436 405 098 398 125 383 816
H Kuljetus ja varastointi 49-53 214 326 201 921 195 895 194 614 195 942
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 103 464 107 669 111 284 110 639 104 715
J Informaatio ja viestintä 58-63 143 003 149 494 152 214 149 160 151 531
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 101 739 110 058 109 177 106 872 108 393
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 195 095 196 625 203 657 205 069 208 650
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 131 670 131 453 139 363 132 106 134 826
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 184 378 184 445 177 672 172 765 165 021
P Koulutus 85 239 642 238 207 231 024 237 616 246 367
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 552 434 569 555 582 135 565 570 579 216
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 751 64 015 65 290 64 703 64 499
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 94 568 90 570 91 916 85 749 92 953

Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2014, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tau_019_fi.html