Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2014, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 447 1 254 1 193
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 81 28
Maatalous 01 76 52 25
C Teollisuus 10-33 331 249 83
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 47 23 23
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 39 10
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 32 14
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 54 46 8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 105 82 23
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 26 5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 22 6
F Rakentaminen 41-43 169 155 13
Talonrakentaminen 41 62 57 5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 88 81 7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 144 147
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 37 5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 87 59 28
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 161 47 114
H Kuljetus ja varastointi 49-53 140 108 32
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 90 75 16
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 34 16
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 27 59
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 69 32
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 32 42
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 169 96 72
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 62 45 16
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 101 49 51
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 30 32
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 47 58
P Koulutus 85 180 58 122
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 402 54 349
Terveyspalvelut 86 180 28 152
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 96 13 83
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 13 114
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 64 30 33
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 26 61

Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2014, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tau_030_fi.html