Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2014, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattikoodi Ammatti      
  Ammatit yhteensä 2 447 1 254 1 193
01 Johtajat 66 44 22
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 11 6 4
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 21 14 7
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 28 18 10
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 7 5 .
2 Erityisasiantuntijat 584 308 276
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 139 108 31
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 34 11 23
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 140 40 100
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 111 55 56
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 79 62 17
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 81 32 49
3 Asiantuntijat 456 194 262
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 92 75 16
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 106 11 95
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 156 65 91
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 81 26 55
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 22 16 5
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 155 38 117
41 Toimistotyöntekijät 51 5 45
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 41 8 32
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 41 15 26
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 23 10 13
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 483 137 346
51 Palvelutyöntekijät 122 51 70
52 Myyjät, kauppiaat ym. 166 54 112
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 175 15 160
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 20 16 4
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 90 63 27
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 79 52 27
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 12 11 .
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 260 241 20
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 99 96 3
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 89 86 3
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 12 8 4
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 38 37 .
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 22 14 9
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 187 158 29
81 Prosessityöntekijät 59 41 18
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 16 10 6
83 Kuljetustyöntekijät 113 107 6
9 Muut työntekijät 150 60 90
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 62 9 53
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 4 2 .
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 48 37 11
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 25 5 20
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 3 . .
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 9 6 3
00 Sotilaat 8 8 .
01 Upseerit 3 3 .
02 Aliupseerit 4 4 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2014, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tau_034_fi.html