Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.3.2015

Helmikuun työttömyysaste 10,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 helmikuussa 268 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,1 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 9,1 prosenttia. Työllisiä oli 13 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/02–2015/02, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/02–2015/02, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 helmikuussa 2 392 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2014 helmikuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 66,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden helmikuusta 0,6 prosenttiyksikköä 66,7 prosenttiin. Naisten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan edellisvuoden helmikuuhun verrattuna ollen 66,6 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 helmikuussa 268 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 142 000 ja naisia 126 000 henkeä.

Työttömyysaste oli helmikuussa 10,1 prosenttia eli prosenttiyksikön korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,5 ja naisten 9,7 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 648 000. Heistä työllisiä oli 220 000 ja työttömiä 75 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 296 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 25,5 prosenttia, mikä oli 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,6 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 11,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 helmikuussa 1 441 000 henkeä eli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 121 000, mikä oli 14 000 vähemmän vuoden 2014 helmikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/02–2015/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/02 2015/02 2014/02 - 2015/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 093 4 101 0,2
Työvoima yhteensä 2 647 2 660 0,5
Työlliset 2 405 2 392 –0,5
– palkansaajat 2 082 2 062 –1,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 323 330 2,1
Työttömät 241 268 11,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 446 1 441 –0,4
– piilotyöttömät  135 121 –10,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,9 66,6 –0,3
Työttömyysaste 9,1 10,1 1,0
Työvoimaosuus 64,7 64,9 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2015 lopussa kaikkiaan 355 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 32 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden helmikuusta kaikkien muiden ELY-keskusten alueella paitsi Kainuussa (0 %); eniten Uudellamaalla (15 %), Pohjanmaalla (12 %), Satakunnassa (12 %), Etelä-Pohjanmaalla (11 %) ja Pohjois-Savossa (11 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 35 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 126 000 henkilöä, mikä oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 46 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 56 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2014/02–2015/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/02 2015/02 2014/02 - 2015/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 324 355 9,7
– yli vuoden työttömänä olleet 86 103 19,0
Palveluissa yhteensä 123 126 2,3
– työllistetyt 35 33 –7,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 30 27 –8,5
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 12 12 –2,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 45 53 18,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 54 56 4,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 029 551 3682, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (428,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2015/02/tyti_2015_02_2015-03-24_tie_001_fi.html