Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kausitasoitettu trendi ja sen käytön rajoitukset

Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan työvoimatutkimuksen työllisyys- ja työttömyysluvuissa vuosittain säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Vaihtelua aiheuttavat varsinkin kesätyöt ja kausiluontoiset työt kuten maatalouden, rakentamisen ja matkailualan työt. Kausitasoituksen tuloksena saadaan kausitasoitettu aikasarja. Jos aikasarjasta poistetaan lisäksi epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu, saadaan aikasarjan trendi. Pitkän aikavälin kehityksen suunta sekä suhdannevaihtelu ovat paremmin havaittavissa trendistä kuin tasoittamattomista kuukausiluvuista (kuvio 1).

Kuvio 1. Työllisten trendi ja tasoittamaton sarja, laskemisajankohta toukokuu 2013

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Koska trendin viimeisimmät luvut voivat muuttua voimakkaastikin, tämä rajoittaa niiden käyttöä. Puolen vuoden takaisten kuukausien trendiarvot muuttuvat enää hyvin vähän.

Kuvio 2. havainnollistaa, miten tuoreimman tiedon lisääminen muuttaa trendin viimeisimpiä lukuja. Kuvioon on piirretty neljänä peräkkäisenä kuukautena vuonna 2013 lasketut trendit, jotka kuvaavat työllisten lukumäärän kehitystä. Kuviosta näkyy, kuinka myöhemmin laskettu trendi poikkeaa aiempien trendien viimeisistä luvuista. Trendiluvuista päätelmiä tehtäessä on tämä viimeisimpien lukujen ennakollinen luonne syytä ottaa huomioon.

Kuvio 2. Neljänä peräkkäisenä kuukautena vuonna 2013 laskettu työllisten trendi

Työvoimatutkimuksen sarjojen trendit on laskettu TRAMO/SEATS-menetelmällä.

Katso lisätietoja kausitasoituksesta ja trendeistä:
http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html ja
http://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?course_id=tkoulu_tmt&lesson_id=5&subject_id=5&page_type=sisalto


Päivitetty 24.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2013-07-05_men_003.html