Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2014/III - 2015/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III 2014/III - 2015/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 487 2 481 -6 -0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 115 110 -6 -4,9
Maatalous 01 80 77 -3 -3,7
C Teollisuus 10-33 332 342 10 2,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 48 51 3 5,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 51 3 6,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 47 2 4,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 54 59 5 9,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 106 101 -4 -4,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 32 1 4,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 23 -5 -18,7
F Rakentaminen 41-43 176 176 -1 -0,4
Talonrakentaminen 41 65 65 0 0,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 90 93 3 3,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 302 289 -12 -4,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 43 0 1,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 90 78 -12 -13,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 169 168 -1 -0,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 140 140 0 0,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 90 89 -1 -0,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 51 1 1,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 91 90 -1 -1,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 110 11 11,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 73 -2 -2,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 169 169 0 0,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 59 63 4 6,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 104 114 10 9,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 66 71 5 7,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 104 107 2 2,2
P Koulutus 85 174 175 1 0,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 408 410 2 0,6
Terveyspalvelut 86 183 197 13 7,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 100 90 -9 -9,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 123 -2 -1,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 66 60 -6 -9,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 92 88 -5 -4,9
X Toimiala tuntematon 00 12 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2015, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2014/III - 2015/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_028_fi.html