Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/III - 2015/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III 2014/III - 2015/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 487 2 481 -6 -0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 115 110 -6 -4,9
Jordbruk 01 80 77 -3 -3,7
C Tillverkning 10-33 332 342 10 2,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 48 51 3 5,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 49 51 3 6,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 47 2 4,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 54 59 5 9,5
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 106 101 -4 -4,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 31 32 1 4,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 28 23 -5 -18,7
F Byggverksamhet 41-43 176 176 -1 -0,4
Byggande av hus 41 65 65 0 0,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 90 93 3 3,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 302 289 -12 -4,1
Handel samt reparation av motorfordon 45 42 43 0 1,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 90 78 -12 -13,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 169 168 -1 -0,7
H Transport och magasinering 49-53 140 140 0 0,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 90 89 -1 -0,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 51 1 1,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 91 90 -1 -1,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 99 110 11 11,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 74 73 -2 -2,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 169 169 0 0,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 59 63 4 6,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 104 114 10 9,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 66 71 5 7,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 104 107 2 2,2
P Utbildning 85 174 175 1 0,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 408 410 2 0,6
Hälso- och sjukvård 86 183 197 13 7,3
Vård och omsorg med boende 87 100 90 -9 -9,1
Öppna sociala insatser 88 125 123 -2 -1,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 66 60 -6 -9,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 92 88 -5 -4,9
X Näringsgrenen okänd 00 12 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/III - 2015/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_028_sv.html