Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/III - 2015/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III 2014/III - 2015/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 954,6 960,7 6,0 0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 61,1 58,4 -2,7 -4,5
Maatalous 01 46,1 44,9 -1,3 -2,8
C Teollisuus 10-33 131,3 136,3 5,0 3,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,2 19,7 0,5 2,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,0 20,2 1,3 6,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,2 19,2 0,9 5,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,8 24,3 2,5 11,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 41,0 39,5 -1,5 -3,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,0 13,4 1,4 11,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,6 9,6 -1,0 -9,4
F Rakentaminen 41-43 80,2 79,3 -0,9 -1,1
Talonrakentaminen 41 29,1 28,9 -0,2 -0,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 42,0 42,7 0,7 1,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 116,4 113,2 -3,2 -2,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 17,9 19,0 1,1 6,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,5 32,7 -3,8 -10,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 62,0 61,5 -0,5 -0,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 58,7 57,9 -0,8 -1,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 40,4 40,4 0,0 -0,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,2 17,5 -0,8 -4,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 35,0 34,8 -0,2 -0,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,9 42,1 4,2 11,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,3 28,0 0,7 2,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 61,0 61,2 0,2 0,4
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,3 24,7 2,4 10,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,0 44,0 5,0 12,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,8 26,7 2,8 11,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 36,4 37,3 0,9 2,3
P Koulutus 85 54,3 52,3 -2,0 -3,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 144,4 149,3 4,9 3,4
Terveyspalvelut 86 63,6 70,8 7,2 11,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 38,4 36,2 -2,3 -5,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 42,4 42,3 -0,1 -0,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,9 21,3 -2,5 -10,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,6 32,6 0,0 0,0
X Toimiala tuntematon 00 4,6 3,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2015, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/III - 2015/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_029_fi.html