Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/III - 2015/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III 2014/III - 2015/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 954,6 960,7 6,0 0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 61,1 58,4 -2,7 -4,5
Jordbruk 01 46,1 44,9 -1,3 -2,8
C Tillverkning 10-33 131,3 136,3 5,0 3,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 19,2 19,7 0,5 2,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,0 20,2 1,3 6,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,2 19,2 0,9 5,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,8 24,3 2,5 11,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 41,0 39,5 -1,5 -3,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,0 13,4 1,4 11,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,6 9,6 -1,0 -9,4
F Byggverksamhet 41-43 80,2 79,3 -0,9 -1,1
Byggande av hus 41 29,1 28,9 -0,2 -0,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 42,0 42,7 0,7 1,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 116,4 113,2 -3,2 -2,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 17,9 19,0 1,1 6,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,5 32,7 -3,8 -10,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 62,0 61,5 -0,5 -0,8
H Transport och magasinering 49-53 58,7 57,9 -0,8 -1,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 40,4 40,4 0,0 -0,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,2 17,5 -0,8 -4,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 35,0 34,8 -0,2 -0,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 37,9 42,1 4,2 11,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 27,3 28,0 0,7 2,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 61,0 61,2 0,2 0,4
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,3 24,7 2,4 10,9
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,0 44,0 5,0 12,8
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,8 26,7 2,8 11,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 36,4 37,3 0,9 2,3
P Utbildning 85 54,3 52,3 -2,0 -3,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 144,4 149,3 4,9 3,4
Hälso- och sjukvård 86 63,6 70,8 7,2 11,3
Vård och omsorg med boende 87 38,4 36,2 -2,3 -5,9
Öppna sociala insatser 88 42,4 42,3 -0,1 -0,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,9 21,3 -2,5 -10,6
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,6 32,6 0,0 0,0
X Näringsgrenen okänd 00 4,6 3,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/III - 2015/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_029_sv.html