Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2014/III - 2015/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III 2014/III - 2015/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 139 2 135 -4 -0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 40 38 -2 -4,3
Maatalous 01 19 18 -1 -3,1
C Teollisuus 10-33 307 319 12 3,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 46 2 4,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 46 49 3 5,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 42 45 2 5,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 47 53 6 12,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 102 99 -3 -2,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 25 26 1 5,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 22 -5 -18,0
F Rakentaminen 41-43 135 135 -1 -0,6
Talonrakentaminen 41 47 48 0 0,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 68 71 3 3,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 261 252 -9 -3,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 34 35 1 3,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 78 70 -8 -10,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 149 147 -2 -1,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 118 116 -2 -1,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 70 68 -2 -3,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 48 49 0 0,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 80 78 -3 -3,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 88 99 11 11,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 65 -2 -3,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 130 130 0 0,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 51 55 4 7,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 92 99 6 6,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 58 62 4 6,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 104 107 2 2,2
P Koulutus 85 169 171 2 0,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 387 385 -2 -0,5
Terveyspalvelut 86 168 179 11 6,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 98 89 -9 -9,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 121 117 -3 -2,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 51 47 -4 -7,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 70 67 -3 -4,5
X Toimiala tuntematon 00 11 5 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2015, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2014/III - 2015/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_034_fi.html