Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/III - 2015/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III 2014/III - 2015/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 139 2 135 -4 -0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 40 38 -2 -4,3
Jordbruk 01 19 18 -1 -3,1
C Tillverkning 10-33 307 319 12 3,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 46 2 4,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 46 49 3 5,8
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 42 45 2 5,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 47 53 6 12,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 102 99 -3 -2,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 25 26 1 5,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 22 -5 -18,0
F Byggverksamhet 41-43 135 135 -1 -0,6
Byggande av hus 41 47 48 0 0,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 68 71 3 3,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 261 252 -9 -3,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 34 35 1 3,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 78 70 -8 -10,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 149 147 -2 -1,1
H Transport och magasinering 49-53 118 116 -2 -1,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 70 68 -2 -3,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 48 49 0 0,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 80 78 -3 -3,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 88 99 11 11,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 67 65 -2 -3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 130 130 0 0,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 51 55 4 7,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 92 99 6 6,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 58 62 4 6,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 104 107 2 2,2
P Utbildning 85 169 171 2 0,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 387 385 -2 -0,5
Hälso- och sjukvård 86 168 179 11 6,4
Vård och omsorg med boende 87 98 89 -9 -9,6
Öppna sociala insatser 88 121 117 -3 -2,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 51 47 -4 -7,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 70 67 -3 -4,5
X Näringsgrenen okänd 00 11 5 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/III - 2015/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_034_sv.html