Liitetaulukko 13. Palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2006 - 2015, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Vuosi
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sukupuoli Työnantajasektori                    
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 129 2 178 2 207 2 123 2 120 2 143 2 146 2 127 2 105 2 090
Yksityinen sektori 1 472 1 517 1 532 1 459 1 447 1 466 1 472 1 451 1 422 1 414
Julkinen sektori 655 657 666 657 663 667 666 668 673 668
- valtio 149 152 157 155 153 151 144 142 139 136
- kunta 507 505 509 502 510 517 522 526 534 532
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 051 1 075 1 095 1 029 1 038 1 052 1 047 1 036 1 023 1 015
Yksityinen sektori 860 886 905 844 849 857 860 846 827 829
Julkinen sektori 190 188 187 182 185 191 184 188 192 183
- valtio 76 75 79 76 74 74 70 68 69 68
- kunta 115 112 107 106 111 117 114 120 123 115
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 078 1 103 1 112 1 094 1 082 1 091 1 099 1 090 1 082 1 076
Yksityinen sektori 611 631 628 615 598 608 612 605 595 585
Julkinen sektori 465 470 479 475 478 476 481 480 481 485
- valtio 73 77 77 79 79 77 73 73 70 68
- kunta 392 393 402 396 399 399 408 407 411 417

Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015, Liitetaulukko 13. Palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2006 - 2015, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tau_013_fi.html