Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2011 - 2015, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2011 2012 2013 2014 2015
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4 034 472 4 040 428 3 963 673 3 956 312 3 947 135
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 233 863 229 203 219 526 219 690 222 050
C Teollisuus 10-33 610 372 604 076 594 177 565 242 560 500
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 39 843 41 928 44 465 45 879 42 308
F Rakentaminen 41-43 322 037 317 660 312 902 303 391 303 742
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 493 132 484 868 475 349 464 621 458 739
H Kuljetus ja varastointi 49-53 255 672 250 410 241 312 239 247 233 699
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 132 721 136 635 135 222 131 584 132 687
J Informaatio ja viestintä 58-63 164 163 168 317 165 765 170 191 178 612
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 121 590 120 331 116 556 119 289 120 423
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 250 157 266 686 266 600 272 442 276 031
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 152 846 160 565 152 788 157 501 167 727
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 184 604 177 734 172 940 165 109 167 190
P Koulutus 85 246 651 237 982 244 102 253 755 242 997
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 598 331 612 104 598 518 612 739 614 254
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 85 609 86 202 86 667 89 068 87 608
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 124 654 128 921 120 565 128 709 125 493

Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2011 - 2015, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tau_018_fi.html