Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2015, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 437 1 249 1 188
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 82 27
Maatalous 01 75 52 23
C Teollisuus 10-33 328 244 84
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 47 21 26
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 50 39 10
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 32 13
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 55 46 9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 100 78 22
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 27 5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 24 18 6
F Rakentaminen 41-43 168 155 13
Talonrakentaminen 41 63 58 5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 88 81 6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 284 146 138
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 37 5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 80 55 25
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 162 54 107
H Kuljetus ja varastointi 49-53 137 108 29
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 88 73 15
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 35 15
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 87 26 61
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 71 35
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 31 42
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 171 99 71
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 45 18
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 107 55 52
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 65 31 33
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 48 58
P Koulutus 85 179 55 124
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 404 52 352
Terveyspalvelut 86 190 31 159
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 89 10 79
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 11 114
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 61 28 33
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 25 59

Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2015, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tau_030_fi.html