Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2015, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 437 101 4,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 7 6,0
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 352 11 3,0
F Rakentaminen 41-43 168 5 3,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 284 10 3,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 137 5 3,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 87 4 4,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 3 3,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 2 2,7
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 277 12 4,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 4 3,5
P Koulutus 85 179 13 7,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 404 18 4,5
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 145 8 5,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2015, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tau_036_fi.html