Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työsuhteista sekä työajoista. Katsausosan loppupuolella käsitellään lisäksi tarkemmin työvoiman ulkopuolella olevia sekä nuoria, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen haastattelututkimus. Tiedot kerätään vuoden jokaiselta viikolta. Vuositiedot ovat kuukausitietojen keskiarvoja eli ne kuvaavat tilannetta tutkimusvuoden ”keskimääräisellä” viikolla. Työtuntien vuositiedot ovat kuukausitietojen summia. Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2016 koskevia keskeisimpiä vuositietoja on julkaistu alkuvuodesta (24.1.2017) joulukuun ja 4. neljänneksen tietojen julkaisun yhteydessä. Tämä julkaisu sisältää katsausosan lisäksi työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja ja vuotta 2016 koskevia vuositietoja.

Käsillä oleva vuosikatsaus sekä edeltävät vuosijulkaisut ovat saatavilla työvoimatutkimuksen kotisivulla http://www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus . Tilaston kotisivuilla on lisäksi kuukausi- ja neljännesvuositietoja sekä tätä julkaisua täydentäviä aikasarjataulukoita Tilastokeskuksen tietokannassa .

Tulevana syksynä julkaistaan lisäksi Perheet ja työ -teemajulkaisu, jossa käsitellään työvoimatutkimuksen kotitalousosasta saatavia tietoja kuten pienten lasten vanhempien työhön osallistumista.


Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_kat_001_fi.html