Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-64-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä Työllisyysaste, %
Vuosi Vuosi
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Aluehallintovirasto                    
Koko maa 2 431 2 403 2 386 2 368 2 380 69,0 68,5 68,3 68,1 68,7
Etelä-Suomen AVI 1 079 1 063 1 058 1 056 1 065 71,9 70,9 70,6 70,5 71,0
Lounais-Suomen AVI 307 300 293 291 293 69,1 68,2 67,0 67,1 67,8
Itä-Suomen AVI 231 231 231 225 222 64,0 64,9 65,5 64,6 64,5
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 529 523 522 516 517 68,2 67,8 68,2 67,7 68,2
Pohjois-Suomen AVI 197 198 195 192 196 64,3 65,0 64,2 63,5 65,3
Lapin AVI 73 73 72 73 73 62,1 62,4 62,5 65,0 65,3
Ahvenanmaan valtionvirasto 15 14 15 15 15 80,7 78,7 81,7 81,8 81,8

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 7. Työlliset ja työllisyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-64-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_007_fi.html