Liitetaulukko 10. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Vuosi
2012 2013 2014 2015 2016
Sukupuoli Toimiala TOL 2008          
Sukupuolet yhteensä Toimialat yhteensä 00-99 2 483 2 457 2 447 2 437 2 448
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 107 109 109 101
C Teollisuus 10-33 357 350 331 328 327
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 27 28 24 29
F Rakentaminen 41-43 175 176 169 168 178
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 300 296 290 284 290
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 142 140 137 141
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 86 86 87 85
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 100 100 106 101
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 71 74 73 75
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 161 164 169 171 163
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 100 96 101 107 109
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 111 106 106 111
P Koulutus 85 175 175 180 179 173
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 399 402 404 409
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 62 64 61 63
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 83 83 87 84 85
Miehet Toimialat yhteensä 00-99 1 277 1 261 1 254 1 249 1 267
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 81 80 81 82 75
C Teollisuus 10-33 268 263 249 244 245
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 20 21 22 18 21
F Rakentaminen 41-43 161 161 155 155 164
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 150 145 144 146 149
H Kuljetus ja varastointi 49-53 114 112 108 108 114
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 25 27 27 26 27
J Informaatio ja viestintä 58-63 68 68 69 71 71
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30 30 32 31 33
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 87 93 96 99 93
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 55 47 49 55 57
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 52 48 47 48 50
P Koulutus 85 58 58 58 55 54
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 52 50 54 52 56
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 29 29 30 28 28
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 23 26 26 25 24
Naiset Toimialat yhteensä 00-99 1 206 1 195 1 193 1 188 1 182
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 29 27 28 27 25
C Teollisuus 10-33 89 88 83 84 82
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 5 6 6 6 7
F Rakentaminen 41-43 14 15 13 13 14
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 150 152 147 138 141
H Kuljetus ja varastointi 49-53 30 31 32 29 27
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 61 60 59 61 58
J Informaatio ja viestintä 58-63 33 32 32 35 30
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 44 42 42 42 42
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 74 71 72 71 69
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 46 50 51 52 52
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 61 63 58 58 60
P Koulutus 85 117 117 122 124 119
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 357 349 349 352 354
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 30 32 33 33 35
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 60 57 61 59 62

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 10. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_010_fi.html