Liitetaulukko 12. Työlliset työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Vuosi
2012 2013 2014 2015 2016
Työnantajasektori Toimiala TOL 2008          
Työnantajasektorit yhteensä Toimialat yhteensä 00-99 2 483 2 457 2 447 2 437 2 448
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 107 109 109 101
C Teollisuus 10-33 357 350 331 328 327
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 27 28 24 29
F Rakentaminen 41-43 175 176 169 168 178
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 300 296 290 284 290
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 142 140 137 141
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 86 86 87 85
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 100 100 106 101
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 71 74 73 75
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 161 164 169 171 163
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 100 96 101 107 109
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 111 106 106 111
P Koulutus 85 175 175 180 179 173
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 399 402 404 409
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 59 62 64 61 63
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 83 83 87 84 85
Yksityinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 1 808 1 781 1 764 1 759 1 783
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 102 100 102 102 94
C Teollisuus 10-33 356 350 331 328 327
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 17 17 16 14 17
F Rakentaminen 41-43 170 169 162 164 174
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 299 295 289 283 289
H Kuljetus ja varastointi 49-53 139 137 135 134 138
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 77 78 77 76 77
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 97 97 103 97
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 67 70 69 71
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 123 125 126 130 130
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 82 78 81 87 89
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 5 4 4 3 4
P Koulutus 85 32 27 29 30 28
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 111 110 112 112 119
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 40 43 44 42 44
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 81 81 85 82 84
Julkinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 666 668 673 668 657
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 8 8 7 7 7
C Teollisuus 10-33 . . . . .
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 8 10 11 10 12
F Rakentaminen 41-43 5 6 6 5 4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 . . . . .
H Kuljetus ja varastointi 49-53 5 5 5 4 3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 9 9 9 11 8
J Informaatio ja viestintä 58-63 . 3 4 3 4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 3 4 4 4 4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 38 39 42 41 32
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 18 18 20 20 20
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 108 107 102 103 106
P Koulutus 85 143 148 151 149 144
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 295 288 288 290 289
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 19 19 19 18 19
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 . . . . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 12. Työlliset työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_012_fi.html