Liitetaulukko 13. Palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2007 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Vuosi
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sukupuoli Työnantajasektori                    
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 178 2 207 2 123 2 120 2 143 2 146 2 127 2 105 2 090 2 105
Yksityinen sektori 1 517 1 532 1 459 1 447 1 466 1 472 1 451 1 422 1 414 1 440
Julkinen sektori 657 666 657 663 667 666 668 673 668 657
- valtio 152 157 155 153 151 144 142 139 136 129
- kunta 505 509 502 510 517 522 526 534 532 528
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 075 1 095 1 029 1 038 1 052 1 047 1 036 1 023 1 015 1 034
Yksityinen sektori 886 905 844 849 857 860 846 827 829 848
Julkinen sektori 188 187 182 185 191 184 188 192 183 183
- valtio 75 79 76 74 74 70 68 69 68 65
- kunta 112 107 106 111 117 114 120 123 115 118
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 103 1 112 1 094 1 082 1 091 1 099 1 090 1 082 1 076 1 071
Yksityinen sektori 631 628 615 598 608 612 605 595 585 593
Julkinen sektori 470 479 475 478 476 481 480 481 485 474
- valtio 77 77 79 79 77 73 73 70 68 64
- kunta 393 402 396 399 399 408 407 411 417 410

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 13. Palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2007 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_013_fi.html