Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2012 2013 2014 2015 2016
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 4 040 428 3 963 673 3 956 312 3 947 135 4 011 631
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 229 203 219 526 219 690 222 050 199 370
C Teollisuus 10-33 604 076 594 177 565 242 560 500 565 129
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 41 928 44 465 45 879 42 308 48 986
F Rakentaminen 41-43 317 660 312 902 303 391 303 742 328 793
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 484 868 475 349 464 621 458 739 471 247
H Kuljetus ja varastointi 49-53 250 410 241 312 239 247 233 699 246 941
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 136 635 135 222 131 584 132 687 131 057
J Informaatio ja viestintä 58-63 168 317 165 765 170 191 178 612 172 015
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 120 331 116 556 119 289 120 423 125 599
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 266 686 266 600 272 442 276 031 270 848
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 160 565 152 788 157 501 167 727 172 335
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 177 734 172 940 165 109 167 190 184 425
P Koulutus 85 237 982 244 102 253 755 242 997 242 550
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 612 104 598 518 612 739 614 254 624 089
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 86 202 86 667 89 068 87 608 89 154
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 128 921 120 565 128 709 125 493 126 568

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 18. Työllisten tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_018_fi.html