Liitetaulukko 20. Tehdyt työtunnit vuodessa työllistä kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Tehty vuosityöaika, työtunteja/työllinen
Vuosi
2012 2013 2014 2015 2016
Työnantajasektori Toimiala TOL 2008          
Työnantajasektorit yhteensä Toimialat yhteensä 00-99 1 627 1 613 1 617 1 620 1 639
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 2 098 2 042 2 012 2 037 1 980
C Teollisuus 10-33 1 693 1 696 1 705 1 708 1 727
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 1 682 1 670 1 666 1 756 1 707
F Rakentaminen 41-43 1 812 1 782 1 798 1 805 1 845
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 1 616 1 604 1 600 1 617 1 623
H Kuljetus ja varastointi 49-53 1 741 1 696 1 709 1 703 1 754
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 1 583 1 565 1 537 1 520 1 539
J Informaatio ja viestintä 58-63 1 663 1 658 1 694 1 689 1 702
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 1 618 1 633 1 617 1 648 1 678
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 1 655 1 625 1 616 1 619 1 666
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 1 598 1 585 1 564 1 568 1 583
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 1 576 1 560 1 563 1 577 1 668
P Koulutus 85 1 358 1 397 1 406 1 360 1 401
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 1 498 1 498 1 522 1 519 1 525
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 1 454 1 407 1 402 1 439 1 415
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 1 554 1 457 1 477 1 495 1 483
Yksityinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 1 674 1 654 1 656 1 661 1 672
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 2 122 2 069 2 026 2 042 1 987
C Teollisuus 10-33 1 691 1 695 1 704 1 707 1 725
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 1 718 1 723 1 766 1 801 1 697
F Rakentaminen 41-43 1 813 1 786 1 801 1 808 1 847
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 1 614 1 600 1 595 1 613 1 616
H Kuljetus ja varastointi 49-53 1 743 1 691 1 708 1 697 1 748
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 1 589 1 559 1 540 1 514 1 544
J Informaatio ja viestintä 58-63 1 664 1 661 1 696 1 687 1 701
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 1 627 1 641 1 615 1 645 1 678
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 1 653 1 627 1 625 1 619 1 672
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 1 600 1 589 1 580 1 579 1 587
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 1 539 1 779 1 841 1 739 1 760
P Koulutus 85 1 477 1 484 1 440 1 375 1 385
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 1 475 1 485 1 507 1 528 1 512
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 1 444 1 370 1 376 1 405 1 345
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 1 545 1 446 1 469 1 482 1 472
Julkinen sektori Toimialat yhteensä 00-99 1 502 1 506 1 516 1 514 1 552
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 1 779 1 691 1 800 1 952 1 887
C Teollisuus 10-33 . . . . .
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 1 606 1 583 1 521 1 693 1 721
F Rakentaminen 41-43 1 801 1 676 1 713 1 707 1 767
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 . . . . .
H Kuljetus ja varastointi 49-53 1 682 1 830 1 746 1 908 2 038
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 1 554 1 630 1 506 1 573 1 491
J Informaatio ja viestintä 58-63 . 1 521 1 634 1 757 1 708
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 1 414 1 516 1 657 1 684 1 688
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 1 663 1 620 1 590 1 619 1 647
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 1 593 1 581 1 500 1 529 1 569
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 1 578 1 552 1 553 1 572 1 664
P Koulutus 85 1 331 1 382 1 400 1 357 1 403
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 1 506 1 503 1 530 1 515 1 533
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 1 472 1 493 1 459 1 518 1 585
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 . . . . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 20. Tehdyt työtunnit vuodessa työllistä kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_020_fi.html