Liitetaulukko 29. Työlliset ammattiaseman, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Palkansaajat Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä Yrittäjät
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä
Sukupuoli Ikäluokka        
Sukupuolet yhteensä 15-74    2 448 2 105 344 331
15-64    2 380 2 076 303 296
15-24    258 245 12 9
25-34    524 475 49 48
35-44    548 479 69 68
45-54    596 503 93 93
55-64    453 373 80 78
65-74    69 28 40 35
Miehet 15-74    1 267 1 034 233 225
15-64    1 225 1 020 205 201
15-24    124 116 8 6
25-34    290 259 32 31
35-44    292 247 45 44
45-54    302 238 64 64
55-64    217 160 57 56
65-74    41 14 27 25
Naiset 15-74    1 182 1 071 111 105
15-64    1 154 1 056 98 95
15-24    134 130 4 3
25-34    234 216 18 17
35-44    257 232 24 24
45-54    294 265 29 29
55-64    236 213 23 22
65-74    27 14 13 11

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 29. Työlliset ammattiaseman, iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_029_fi.html