Liitetaulukko 32. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Työnantajasektorit yhteensä Yksityinen sektori Julkinen sektori
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 448 1 783 657
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 101 94 7
C Teollisuus 10-33 327 327 .
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 29 17 12
F Rakentaminen 41-43 178 174 4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 289 .
H Kuljetus ja varastointi 49-53 141 138 3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 77 8
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 97 4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 71 4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 163 130 32
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 109 89 20
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 4 106
P Koulutus 85 173 28 144
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 119 289
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 63 44 19
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 84 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 32. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_032_fi.html